Werkwijze 

Het gezelschap bestaat uit ca. 40 spelers en medewerkers. De regie van de drama's staat van het begin af aan onder leiding van Corrie Hendriks. Voor allerlei andere zaken kan zij een beroep doen op toegewijde medewerkers en wordt zij terzijde gestaan door het bestuur van de Stichting Drempeltheater.
Er wordt niet gezocht naar een naturalistische weergave van de werkelijkheid, maar naar een kunstzinnige vorm, waarbij de spirituele realiteit van de gebeurtenissen en de personages bij de toeschouwers kan leiden tot een bewustwordingsproces.
De spelers en sprekers zijn op een enkeling na allen amateurs. Voor een citaat van Rudolf Steiner, waarin hij aangeeft welke kwaliteiten van de spelers van doorslaggevend belang zijn, klik hier.

Als aan een volgend drama wordt begonnen of als een cyclus van de vier drama's is voltooid, zwaait vaak een belangrijk deel van spelers af, waarna een nieuwe spelersgroep wordt gevormd. Het wordt ervaren als een zegen van de geestelijke wereld dat zich steeds weer mensen melden die het vertolken van de rollen op zich willen nemen en bereid zijn tot de nodige investering in tijd en inspanning.
Het bijzondere van het gehele project is altijd geweest dat vrijwel niemand voor zijn rol of betrokkenheid een honorarium ontvangt. Vanuit een enthousiasme voor de mysteriedrama's werkt ieder vrijwillig en zonder beloning hieraan mee.

We komen voor de repetities eenmaal per week op zaterdag bijeen. Vanuit verschillende delen van het land komen de spelers en medewerkers naar de Sophiahoeve van Corrie in De Lier of naar vrijeschool Widar in Delft. Er wordt ook individueel gewerkt.