Spelers 

Citaat van Rudolf Steiner over de spelers van de mysteriedrama's

“Daarom is het ons van zo'n buitengewoon belang, dat ook de innerlijke dramatische vormgeving slechts in handen van spelers ligt, die naar geestelijk inzicht streven; want ik zou graag geen enkel woord in onze dramatische handelingen op het toneel gesproken willen laten worden door een speler met een andere gezindheid, zelfs als dit woord met de hoogste kunstzinnige volmaaktheid gesproken zou worden. (..) Gewild wordt dat in iedere speler het hart vanuit spirituele warmte spreekt, dat er zo'n adem door de gehele meer of minder goede voorstelling gaat, dat we geesteswarmte als kunst en kunst als geesteswarmte beleven.”

Uit: Rudolf Steiner in”Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen”, GA 129 München van 18 tot 28 augustus 1911. In samenhang met het tweede Mysteriedrama “De Beproeving van de Ziel”.