ANBI 

ANBI-status: Het Drempeltheater is een instelling met culturele ANBI-status.

Statutaire naam: Stichting Drempeltheater.

Contactgegevens/bezoekadres
Stichting Drempeltheater
Woudtzicht 1
2678 NG De Lier
E: info@drempeltheater.nl
T: 06 22 16 40 05
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 411 46 986

Fiscaalnummer: 8045 69 460

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden.

Doelstelling
Het doel van het Drempeltheater is om karma en reïncarnatie, zoals deze in de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner zichtbaar worden, op een waarachtige wijze door de kracht van het woord op dramatische wijze voor een algemeen publiek uit te beelden en beleefbaar te maken.

Beleidsplan
Ons beleidsplan is het streven om elk jaar (een deel van) een mysteriedrama op te voeren en minstens een conferentie/themadag per jaar te organiseren.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hier wordt echter nauwelijks gebruik van gemaakt.

Middelen
Zo nodig kan het Drempeltheater subsidie aanvragen bij de IONA Stichting.
Inkomsten heeft het Drempeltheater uit de toegangsprijzen voor opvoeringen en themadagen en uit schenkingen.

Jaarverslag 2021
Drempeltheater-Jaarverslag-2021.pdf

Financieel Jaarverslag 2022
Balans_Drempeltheater-2022.pdf