Boeken 

Boek van Wilfried Hammacher (Nederlandse vertaling)

Het Drempeltheater heeft het op zich genomen om het boek van Wilfried Hammacher ‘De wachter aan de drempel' in het Nederlands uit te geven. Het boek is uit het Duits vertaald door Tineke Croese en de uitgave is verzorgd door Nard Besseling. Het is te bestellen via info@drempeltheater.nl . Het boek telt 159 pagina's met veel Zwart/Wit foto's en heeft een handzaam formaat. De prijs is € 20,-

Boekomslag-De-Wachter-aan-de-drempel-Derde-Mysteriedrama-van-Rudolf-Steiner-Deel-III.pdf


Boek van Marc Nauwelaerts:

'Ontdekkingstocht in de mysteriedrama's van Rudolf Steiner,
De weg van Felix en Felicia Balde'

uitgegeven in eigen beheer door de Stichting Drempeltheater, 2018

Het boek is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Marc Nauwelaerts (schrijver) en Rob Tuk (technische ondersteuning). Het zal geen toeval zijn dat zij beiden een paar keer de rol van Felix Balde hebben vertolkt.

Felix Balde is in de mysteriedrama's een bevlogen mens, die vanuit zijn eigen aard diep verbonden is met de natuur, de kosmos en de wezens die daarin leven. Hij kan met deze wezens communiceren. Maar voor de mensen die hij ontmoet, lijkt hij een wat wereldvreemde man, wanneer hij over zijn waarnemingen in natuur en kosmos. Hij woont met zijn vrouw en zoontje ver van de bewoonde wereld in een huisje in de vrije natuur.

Het is zijn vrouw Felicia die in haar sprookjes steeds weer in staat is zijn gesprekken met de natuur- en de kosmische wezens met morele kracht te metamorfoseren.

Als hun bezoekers, vermoeid door het jachtige leven, Felicia haar sprookjes horen vertellen, gaan zij dankzij de levende beelden verkwikt huiswaarts. Dankzij Felicia wordt Felix gaandeweg beter door de buitenwereld begrepen.

In het 4e drama, Het ontwaken van de zielen, 6e tafereel, in de Saturnussfeer, tussen sterven en opnieuw geboren worden, horen we over het voornemen van Felicia om vanuit haar sociale liefdesimpuls haar man in zijn volgende leven te bevrijden uit zijn eenzaamheid.
Door het liefdevolle, karmische besluit, in vrijheid genomen door Felicia, verandert Felix' leven totaal en kan hij de mensen, die in toenemend aantal naar hun huisje komen, aansporen tot eerbied voor en vernieuwde kennis van de natuur, de aarde en de kosmos.

De grote kennis die Marc Nauwelaerts heeft van de mysteriedrama's in combinatie met uitspraken van Rudolf Steiner, hebben het geheel tot een prettig leesbaar, informatief en boeiend boek gemaakt. Het kan de inhoud van de mysteriedrama's voor velen toegankelijk maken.
Wilt u het boek bestellen, klik dan hier!


Jubileumboek:

‘Hoe karma werkt'

uitgegeven in eigen beheer door de Stichting Drempeltheater, 2018

In maart 2010 hebben wij ons 21-jarige project: ‘Het opvoeren in het Nederlands van de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner' afgesloten met een integrale opvoering van het vierde drama. Deze afsluiting viel samen met het honderdjarig bestaan van de mysteriedrama's.

Het was al langer onze wens een boek voor het Nederlandse taalgebied te maken, dat de mysteriedrama's inhoudelijk toegankelijk zou maken voor een breed publiek. Door contact met mensen in België voor een opvoering aldaar ontstond er een samenwerking met Marc Nauwelaerts, die zich al 21 jaar met de mysteriedrama's heeft verbonden. Er ontstonden achter elkaar ideeën, contacten kwamen tot stand, foto's werden geselecteerd, interviews gehouden; één bruisend gebeuren.

Aanvankelijk dachten we dat het 'een boekje' zou worden van 90-100 pagina's, maar het werden er 232. We hebben prachtige inhoudelijke bijdragen gekregen, naast die van Marc Nauwelaerts, van Jana Loose en 53 medewerkers, oud-medewerkers en toeschouwers! De inhouden worden omlijst door veel foto's en illustraties.

Nadat wij direct bij aanvang van het project aanvragen voor garantstellingen / subsidies hadden gedaan bij verschillende instanties en slechts één reactie ontvingen, begon de financiering enigszins zorgwekkend te worden.

Twee leden van het Drempeltheater hebben toen het initiatief genomen om een campagne te starten, waarbij alle spelers en medewerkers van het Drempeltheater en onze vrienden gevraagd werd om - ongezien - een of meerdere boeken te kopen, en/of een schenking te doen of een renteloze lening te verschaffen. De reacties waren overweldigend, binnen de kortste tijd was de financiering geen zorg meer. De helft van het totale bedrag was als renteloze leningen ontvangen en dat konden we al in september 2011 allemaal terugbetalen.

De totstandkoming van dit boek, in amper drie maanden tijd, is een prachtige samenwerking geweest tussen het Drempeltheater en het publiek.
Door bijdragen van medewerkers, oud-medewerkers en toeschouwers wordt in dit boek duidelijk waarom de mysteriedrama's in onze tijd nog steeds actueel zijn.
Het boek bevat samenvattingen van de vier drama's en beschrijvingen van de vijf hoofdpersonages.
Wilt u het boek bestellen, klik dan hier!