Vriend worden van het Drempeltheater 

Beste vrienden van het Drempeltheater,

Wij zouden graag aan u de vraag willen voorleggen of er onder u geïnteresseerden zijn die ons zouden willen helpen tijdens de themadagen en de opvoering? Het is fijn als er mensen zijn die willen helpen bij het ontvangen en bijhouden van de gastenlijsten e.d., eventueel een boekentafel organiseren, helpen tijdens pauzes, klaarzetten en opruimen.

Indien u interesse heeft graag contact opnemen via

De Stichting Drempeltheater is opgericht in 1994 met als doelstelling de bevordering van de spraakkunst en de toneelkunst, alsmede van de euritmie en andere muzische kunsten, ter verdere ontwikkeling van de toneelimpuls van Rudolf Steiner.

Sinds de oprichting wordt het project: de vier Mysteriedrama's van Rudolf Steiner in het Nederlands opvoeren, ten uitvoer gebracht. Gedurende die tijd is een band ontstaan met vele toeschouwers, die het werken van de amateur-spelers trouw volgen en ondersteunen door hun aanwezigheid bij alle opvoeringen. De samenwerking tussen spelers en toeschouwers; het schenken en ontvangen, vormt een belangrijk deel van de ontwikkeling die wordt doorgemaakt.

Vanaf het begin hebben toeschouwers zich in groten getale verbonden door “Vriend” te worden van het Drempeltheater in de vorm van een financiële bijdrage waardoor het mogelijk blijft om de Mysteriedrama's op te voeren.
Van de spelers vraagt het een grote inzet om de inhouden op te nemen en dagelijks te oefenen.
Onder leiding van de regisseur Corrie Hendriks, wordt de spraakvorming steeds verder ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt de inhouden op een dieper niveau te beleven.

De Stichting Drempeltheater werkt zonder winstoogmerk. Behalve de professionele medewerkers voor het licht, de muziek en de kleding, werken alle deelnemers vrijwillig en onbetaald. Slechts een enkeling declareert reiskosten. De verdere kosten betreffen de huur van de zalen met technisch personeel en de publiciteit.

Er wordt zeer zorgvuldig met de bijdragen omgegaan, waardoor de lage prijzen van de tickets gehandhaafd konden blijven. Mede dankzij de bijdragen van de vrienden werd het seizoen afgesloten met een klein positief saldo.

Dit jaar heeft de Iona Stichting ons weer een bijdrage toegewezen, waar we zeer dankbaar voor zijn. Het streven is de toegangsprijs voor de opvoeringen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is een betalingsregeling mogelijk voor wie het de toegang tot de opvoeringen zou belemmeren.

Door Vriend te zijn van het Drempeltheater ondersteunt u de ontwikkeling van de “toneelimpuls voor de toekomst”.

De Mysteriedrama's tonen op kunstzinnige wijze de diepere kennis van karma en reïncarnatie. Gedurende het jaar worden de Vrienden op de hoogte gehouden van alle activiteiten in de vorm van een brief die per email of, op verzoek, per post wordt verzonden.

U bent van harte uitgenodigd om als 'Vriend' deel te nemen aan de uitvoering van het project om de vier Mysteriedrama's de komende jaren uit te kunnen voeren.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Stichting Drempeltheater, rekeningnr. NL33 TRIO 0784 9539 02 o.v.v. 'Vriend'.

Stichting Drempeltheater kent de ANBI-status, waardoor uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.