Impuls 

Hieronder staat een beschrijving van de impuls die leidde tot de oprichting van het Drempeltheater, zoals Corrie het in een interview vertelde:

"In 1992 stelde ik mij tijdens het beluisteren van het vijfde concert van Sjostakovitsj de vraag: “Wat is voor mij de essentie van mijn leven?” Deze muziek van Sjostakovitsj, gedirigeerd door Evgeni Svetlanov, bracht mij toen heel kort bewust over de drempel. Daarna wist ik als in een flits het antwoord: “Karma en reïncarnatie, zo helder als die in de Mysteriedrama's te beleven zijn.”
Op 8 december 1994 was de oprichting van de Stichting Drempeltheater een feit.

De Stichting heeft de volgende doelstelling: De bevordering van de spraakkunst en de toneelkunst, alsmede van de euritmie en andere muzische kunsten, ter verdere ontwikkeling van de toneel impuls van Rudolf Steiner.

Hoe het verder ging
Al sinds 1986 was Corrie Hendriks bezig met cursussen spraakvorming waar allengs de Mysteriedrama's bijkwamen. Door de spraakvorming, het lezen en spelen zonder publiek, en ook door de gesprekken met de deelnemers over de inhoud werd haar verbinding met de mysteriedrama's verdiept.
In het begin werd er gewerkt met de Nederlandse vertaling uit 1929; vanaf 1993 met de nieuwe vertaling van Cor Rens-Portielje en Wijnand Mees, waarbij Corrie Hendriks ook betrokken was.

In 1992 kwam uit de Rotterdamse afdeling van de Antroposofische Vereniging de vraag om eens iets te tonen uit de cursus over de mysteriedrama's. Zo ontstond de eerste bescheiden opvoering van het voorspel van het eerste drama, een gesprek van twee vrouwen: Estella en Sophia in 1993. Het jaar daarop in 1994 werd de eerste echte scène opgevoerd met 14 spelers.

Op 8 december 1994 werd de Stichting Drempeltheater opgericht.

Vervolgens was er in 1995 een opvoering van het voorspel plus vier taferelen. Hierin traden 30 mensen op in passende decors, kleding en met professionele belichting. Er is heel wat nodig om een mysteriedrama op verantwoorde wijze ten tonele te brengen!

In een tijdspanne van 1994 t/m 2009 werden alle vier de mysteriedrama's opgevoerd in het Rudolf Steiner College Rotterdam, toen nog gevestigd aan de Vondelweg. Ook de repetities vonden daar plaats. Wij zijn de school dankbaar voor de gastvrijheid in al die jaren.
Vanaf 2009 vinden de opvoeringen van het Drempeltheater plaats in Theater Zuidplein, waardoor een professionelere werkwijze mogelijk werd. We zijn het theater Zuidplein dankbaar voor de soepele samenwerking en het meedenken door de jaren heen.


Zie verder: geschiedenis van 1992 tot en met 2019.pdf