Oprichting stichting 

De stichting Drempeltheater werd opgericht op 8 december 1994 met als officiële doelstelling: ‘De bevordering van de spraakkunst en de toneelkunst, alsmede van de euritmie en andere muzische kunsten, ter verdere ontwikkeling van de toneel impuls van Rudolf Steiner'.

Met andere woorden: het doel van het Drempeltheater is om karma en reïncarnatie, zoals deze voorkomen in de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner, als realiteit zichtbaar, hoorbaar en beleefbaar te maken voor een algemeen publiek. Spraakvorming zoals gegeven door Rudolf Steiner is onlosmakelijk verbonden met en verder ontwikkeld door het Drempeltheater.

Gezocht wordt niet naar een naturalistische weergave van de werkelijkheid, maar naar een kunstzinnige vorm, waarbij de spirituele realiteit van de gebeurtenissen en de personages kan leiden tot een bewustwordingsproces bij de toeschouwers.