Actueel 

Conferentie Drempeltheater: zondag 26 januari 2020
in Rotterdam, in het Rudolf Steiner College.

Voorafgaande aan de opvoering van het 3e drama op 9 februari in Rotterdam is er een conferentie in het Rudolf Steiner College Rotterdam op zondag 26 januari. Er zullen delen van Goethe's Sprookje van de Groene Slang en de Schone Lelie worden opgevoerd door het ensemble van Adriana van Beek. Nadere informatie over het programma volgt.

Opvoering van het 3e mysteriedrama: zondag 9 februari
in het Zuidplein Theater in Rotterdam

Foto: het 1e tafereel van het 3e Mysteriedrama

Nadere informatie over de opvoering van het 3e Mysteriedrama volgt.

Activiteiten na 10 februari 2019

We konden terugzien op een geslaagde uitvoering van het 2e drama op 10 februari voor een welhaast ademloos luisterend en meelevend publiek. Zo is het door ons ervaren en kennelijk ook door het publiek, blijkens de reacties die we mochten ontvangen.

Sindsdien hebben regisseur en spelersgroep niet stilgezeten! Reeds op 10 maart was de eerste repetitie voor het 3e drama. Zeven nieuwe spelers zijn tot onze vreugde naar het Drempeltheater toegekomen, zodat er al maanden een volledige spelersgroep met het 3e drama aan het werk is.

Op zaterdag 29 juni waren ze al toe aan een doorspeelrepetitie in toneelkleding, met muziek, en waar nodig, met het boek in de hand. Na de zomervakantie zijn begin september de repetities hervat.

Van bloemenwei tot buitentheater bij de Sophiahoeve

In een ingeving wist Corrie Hendriks plotseling wat zij wilde met een groot grasveld in haar tuin. Daar heeft zij in korte tijd een ‘wilde' bloementuin geschapen met een keur aan inheemse en deels uitgestorven planten, als een soort tegenwicht tegen de gangbare land- en tuinbouw in het Westland. Veel natuurwezens lijken hun toevlucht te hebben genomen in Corries tuin.

Het idee van de bloementuin ontwikkelde zich in enkele dagen verder tot het voornemen daar een buitentheater in te richten, waar af en toe zomerfestivalletjes zouden kunnen plaatsvinden.
Binnen drie weken was er door vlijtige handen een meer dan manshoog wilgenscherm gevlochten als toneel-achterwand; spelers kunnen daar ongezien hun moment van opkomen afwachten.

Op 1 september is het Openluchttheater Sophiahof feestelijk in gebruik genomen met een bijzondere spelersbijeenkomst: oud-spelers, spelers, bestuur, familieleden en enkele genodigden. Het theatertje biedt zitplaatsen aan ongeveer 70 mensen.