Actueel 

Opvoering van het Derde Mysteriedrama: zondag 7 februari 2021
in het Theater Zuidplein in Rotterdam

Foto: het eerste tafereel van het Derde Mysteriedrama

NB. Hieronder staat het programma onder 'normale' omstandigheden. In verband met de coronamaatregelen worden de definitieve gegevens op een later tijdstip weergegeven.

Van 12.00-13.00 uur:
Inleiding over de muziek door Peter Visser, componist, in de serre van Theater Zuidplein.

Tijd opvoering: 13.30-20.15 uur.
Kaartverkoop (vanaf 1 januari 2021): www.theaterzuidplein.nl of 0031 (0)10 203 02 03
Kosten: opvoering € 50,00; inleiding muziek € 5,00; Broodmaaltijd (broodjes en soep) € 13,00.
In voorkomende gevallen is restitutie mogelijk, aan te vragen via:
Locatie Theater Zuidplein (LET OP: NIEUW GEBOUW!), Gooilandsingel 95, 3083 DP Rotterdam.
Busvervoer: busvervoer vanaf Woonoord Kraaybeek en Huize Valckenbosch.
Aanmelden busvervoer:
Deelname busvervoer: € 15,00 over te maken naar bankrekeningnr: NL33 TRIO 0784 9539 02
t.n.v. Stichting Drempeltheater De Lier o.v.v. 'busvervoer'.


Van bloemenwei tot buitentheater bij de Sophiahoeve

In een ingeving wist Cornelia Hendriks plotseling wat zij wilde met een groot grasveld in haar tuin. Daar heeft zij in korte tijd een ‘wilde' bloementuin geschapen met een keur aan inheemse en deels uitgestorven planten, als een soort tegenwicht tegen de gangbare land- en tuinbouw in het Westland. Veel natuurwezens lijken hun toevlucht te hebben genomen in Corries tuin.

Het idee van de bloementuin ontwikkelde zich in enkele dagen verder tot het voornemen daar een buitentheater in te richten, waar af en toe zomerfestivalletjes zouden kunnen plaatsvinden.
Binnen drie weken was er door vlijtige handen een meer dan manshoog wilgenscherm gevlochten als toneel-achterwand; spelers kunnen daar ongezien hun moment van opkomen afwachten.

Op 1 september 2019 is het Openluchttheater Sophiahof feestelijk in gebruik genomen met een bijzondere spelersbijeenkomst: oud-spelers, spelers, bestuur, familieleden en enkele genodigden. Het buitentheatertje biedt zitplaatsen aan ongeveer 70 mensen.