Actueel 

Opvoering van het 3e mysteriedrama: zondag 9 februari
in het Zuidplein Theater in Rotterdam

Foto: het 1e tafereel van het 3e Mysteriedrama

Van 12.00-13.00 uur:
Inleiding over de muziek door Peter Visser, componist, in de serre van Theater Zuidplein.

Tijd opvoering: 13.30-20.15 uur.
Kaartverkoop: www.theaterzuidplein.nl of 0031 (0)10 203 02 03
Kosten: opvoering € 50,00; inleiding muziek € 5,00; Broodmaaltijd (broodjes en soep) € 13,00.
In voorkomende gevallen is restitutie mogelijk, aan te vragen via:
Locatie Theater Zuidplein, Zuidplein 60-64, 3083 CW Rotterdam.
Busvervoer: busvervoer vanaf Woonoord Kraaybeek en Huize Valckenbosch.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er ook busvervoer geregeld vanaf het N.S. Station in Elst, bij Nijmegen . Zie de flyer bovenaan pagina.
Deelname € 25,-
Aanmelden busvervoer:
Deelname busvervoer: € 15,00 over te maken naar bankrekeningnr: NL33 TRIO 0784 9539 02
t.n.v. Stichting Drempeltheater De Lier o.v.v. 'busvervoer'.


Van bloemenwei tot buitentheater bij de Sophiahoeve

In een ingeving wist Corrie Hendriks plotseling wat zij wilde met een groot grasveld in haar tuin. Daar heeft zij in korte tijd een ‘wilde' bloementuin geschapen met een keur aan inheemse en deels uitgestorven planten, als een soort tegenwicht tegen de gangbare land- en tuinbouw in het Westland. Veel natuurwezens lijken hun toevlucht te hebben genomen in Corries tuin.

Het idee van de bloementuin ontwikkelde zich in enkele dagen verder tot het voornemen daar een buitentheater in te richten, waar af en toe zomerfestivalletjes zouden kunnen plaatsvinden.
Binnen drie weken was er door vlijtige handen een meer dan manshoog wilgenscherm gevlochten als toneel-achterwand; spelers kunnen daar ongezien hun moment van opkomen afwachten.

Op 1 september is het Openluchttheater Sophiahof feestelijk in gebruik genomen met een bijzondere spelersbijeenkomst: oud-spelers, spelers, bestuur, familieleden en enkele genodigden. Het theatertje biedt zitplaatsen aan ongeveer 70 mensen.