Waarom Drempeltheater? 

Hoe is het Drempeltheater aan zijn naam gekomen?
Die heeft zijn oorsprong in het gegeven dat ‘over de drempel gaan' is waar het in de mysteriedrama's om gaat.
Iedere nacht als we inslapen, komen we met ons Ik en onze ziel in de geestelijke wereld. Daar kunnen we onze engel, elkaar en gestorvenen ontmoeten. Bij het ontwaken zijn de belevenissen verflauwd en herinneren wij ze doorgaans niet. Als impulsen en ingevingen kunnen ze in onze ziel naar boven komen in ons dagbewustzijn.
Als een mens sterft, gaat hij definitief ‘over de drempel' de geestelijke wereld in en begint er een lange reis door de planetensferen tot het middernachtelijk uur, dat het keerpunt is. Daar beginnen we aan onze terugreis naar de aarde voor een nieuwe incarnatie.

Door een geestelijke zielescholing kunnen mensen - terwijl zij leven op aarde – in geestelijke gebieden komen en daar ervaringen doormaken. Deze vorm van ‘over de drempel gaan' is de kern van de mysteriedrama's, waarin we dat alles voor onze ogen zien gebeuren.
Vandaar de naam Drempeltheater, als vlag die de lading dekt.