Reacties van het publiek 

Reacties op de opvoering in het Goetheanum in Dornach. Juli 2018.

Een van de reacties:
We herkenden in jullie de Hollandse manier van spelen. Waar anderen prima ingestudeerd en nagenoeg foutloos speelden, waren jullie bezig vanuit je eigen beleving te spelen. Gaandeweg zag je het beeld voor ogen dat jullie als spelers probeerden te scheppen. Het licht straalde door de spelers heen, vergelijkbaar met het licht dat Rembrandt door zijn figuren op zijn schilderijen toverde.

Een ervaring was, na het spelen van het vijfde en het zesde tafereel (nadat de Italianen dat óók hadden opgevoerd) dat men aanvankelijk de Italianen met veel bewegingen en emotie verwachtte te zien spelen, maar achteraf bleken zij als ervaren toneelspelers juist gedisciplineerd, bedachtzaam en goed ingestudeerd te spelen, terwijl men de Hollanders juist met veel beleving en vooral doorleefd vond spelen, alsof de teksten en het spel ter plekke geschapen werden.


Reacties op de opvoering van het tweede Mysteriedrama 'De beproeving van de ziel' op 15 april 2018 in Theater Zuidplein

Reacties op de 'Beproeving van de ziel' uit Bergen NH.
Onlangs hield Jutte Brandts Buys een voordracht over het tweede mysteriedrama. Het liet bij mij o.a. als gevoel achter, dat ik nu – beter dan zo'n tien jaar geleden – me zou kunnen inleven in de problematiek. Als voorbereiding heb ik toen de zes eerste taferelen gelezen. Dit bleek bij de uitvoering in Rotterdam een goede hulp om me beter te verbinden, ook met de overige taferelen. De algehele indruk van het spel is, dat ik een beter beeld heb van de invloed en het belang van reïncarnatie. Het heeft bij mij de wens opgeleverd om me hernieuwd te verdiepen ook in de drie overige drama's. Ten aanzien van de uitvoering: de spelers hebben zich met inzet gekweten van hun taak om de bedoeling van de grote lappen tekst goed over het voetlicht te krijgen.
De kleine haperingen waren niet storend. Wel vraag ik me af of, en met welke middelen, de uitvoering van het drama minder statisch zou kunnen worden en het beroep op de verbeelding verder zou kunnen verbeteren. Al met al: een goede uitvoering die mij verder op weg heeft geholpen. Ton.

Wat een geweldige prestatie! Het meest bijzonder voor mij was dat ik me met alle aanwezigen één voelde, een zuiver gemeenschapsgevoel werd voor mij zeer voelbaar. Alle vanzelfsprekende verschillen tussen de aanwezigen waren even minder belangrijk. Is dit de kracht van de mysteriedrama's? Het gevoel dat nodig is voor de toekomst? Ik ben zeer dankbaar voor deze (wederom) zeer zinvolle ervaring! Fanina.

Allereerst zijn we natuurlijk vol lof over deze geweldige prestatie van alle spelers en medewerkers van het Drempeltheater! De moed en doorzetting om de mysteriedrama's over het voetlicht te krijgen is een enorme opgave en dàt elk jaar weer opnieuw met vaak nieuwe spelers die zich in korte tijd moeten inwerken. Omdat iedere speler vast zijn uiterste 'alles' gegeven heeft, willen we niet ingaan op de individuele rollen, dat kan altijd later nog eens. Misschien op dit moment alleen over Lucifer en Ahriman die, mede door de te sterke oranje en groene belichting, zelf minder krachtig uit de verf kwamen. Het zou mooi zijn de zielenkrachten vanuit de euritmie te vertolken, maar ja daarvoor zijn waarschijnlijk geen euritmisten te vinden....

Terugdenkend aan het tweede mysteriedrama van vorige week besef ik dat wij als groep al bijna een heel jaar hebben meegeleefd met de personages en de teksten van dit bijzondere en 'beproevende' toneeldrama. Ook was ik, of wij allemaal erg bezig de beelden die wij ons gevormd hadden bij te stellen (grappig toch?). Het gebeurde zo omdat vooral Capesius een intensieve indruk achterliet, die volgens mij samen hing met de tekst, maar vooral overkwam als zijnde een 'bekende' van ons allen! Ook Maria, Strader en Johannes met hun persoonlijke ervaringen en ook moeilijkheden, het viel helemaal in de sfeer en voor ons was het alsof we een soort intiem gesprek meemaakten, zonder 'poespas'. En dan wat later in de Middeleeuwen de ons zo vertrouwde Felix en Felicia Balde, als het echtpaar Kühne! De wijze uitspraken van Benedictus blijven ons boeien.

Wat zou het toneel er anders uitzien als de 'kaalheid' verjaagd zou worden door een eenvoudig decor; het vraagt wel veel van de verbeeldingskracht als het bij een enkele stoel of bank moet blijven. Maar natuurlijk hebben we begrip voor de beperkingen (minimaal decor en zo) die het 'eenmalig-spelen in een groot theater' met zich meebrengt. Vandaar een leuk advies: Mogelijkheid van een kleiner (liefst eigen) theater waar meermalen geoefend/gerepeteerd en ook meermalen opgevoerd kan worden..... Zou het Elisabeth Vreedehuis of Antropia iets zijn?
Nog een gedachte: wanneer gaat het Drempeltheater een voorstelling geven in België? De spelers gaan door vele emoties heen; het blijkt nog een moeilijke opgave om de toeschouwer daarin echt mee te nemen. De boeren scènes waren levendig en vol interactie gespeeld. Met zo'n grote groep is dat een hele kunst! De muziek bij de boeren was een mooie vondst! Aan de spraak is echt hard gewerkt, dat was zonder meer duidelijk (meest ook goed te verstaan!). De diverse rollen zijn een enorme uitdaging voor de spelers, de tekst bijna niet te behappen voor amateurs. Wat ons betreft mag er meer verschil zijn tussen het spreken van 'gewone' mensen en het spreken van geestelijke wezens; het zou nog beter overkomen als er echt verschil kon zijn, ook in de spreek-snelheid.
De sprookjes werden echt prachtig verteld!
De souffleur had een belangrijke rol …. af en toe ook voor ons hoorbaar! Ik zou willen pleiten voor het ouderwetse souffleurs-hokje in het midden van het toneel; ideaal voor de spelers om op te vertrouwen!
Wat regie, enscenering en verlichting betreft liggen er vast nog vele mogelijkheden open. Het is en blijft tenslotte een toneeldrama! Maar het belangrijkste, volgens Rudolf Steiner is de belevenis van ons allemaal in de zaal: waar gaan we mee naar huis?
Met een dankbaar hart en uitziend naar het opnieuw opvoeren van dit bijzondere mysteriedrama volgend jaar, verdieping voor jullie en voor ons allemaal! De werkgroep Bergen.

Lieve Corrie, beste spelers, musici en medewerkers,
Onze grote dank gaat uit naar jullie enorme inzet dat weer een groots geschenk voor ons was. Wat hebben jullie allemaal hard gewerkt – het lijkt wel, of elk jaar de voorstelling weer beter wordt. Alle spelers gaven hun spel en tekst zeer overtuigend vorm. Tekst, inhoud, spraak en gebaren vielen op natuurlijke manier samen en bleven over het algemeen goed in de stroom. Bijna alle teksten waren goed te verstaan, terwijl dat in voorgaande jaren wel eens anders was. De sprookjes werden zo mooi doorleefd verteld dat deze langs het verstand ons in een diepere laag van begrip konden raken. De kleding was goed verzorgd en passend bij de rollen; het decor sober en doeltreffend. Dit droeg wezenlijk bij aan het gehele toneelbeeld. Mooi dat de musici even op het toneel kwamen om het boerendansje te begeleiden. Muziek: mooie, invoelende composities die zich harmonisch voegde bij het spel. Zonder een van de andere spelers tekort te willen doen, sprongen de kwaliteiten van Capesius en Strader eruit. Één kanttekening heeft in onze terugblik geklonken: Hoewel de rol van Benedictus goed werd gespeeld heeft die persoon die Benedictus vertolkt niet die overtuigende uitstraling die een Benedictus zou moeten hebben. De belichting was over het algemeen mooi. Op een paar momenten na was het perfect. Ahriman en Lucifer mogen nog uitbundiger in hun eenzijdigheid worden neergezet. Wij zijn erg dankbaar dat wij de enorm rijke beelden van de Mysteriedrama's op deze manier in onze ziel kunnen opnemen. Namens studiegroep mysteriedrama's Breda, Kees, Marian, Imca, Anita, Lanne, Martine en Renate.

Wat een feest om dit mee te mogen maken en wat een voorstelling! Ongelofelijk, wat weer als een groepsproces tot stand is gekomen. Daar moet de geestelijke wereld wel bij geholpen hebben om dit met zoveel nieuwe spelers weer voor elkaar gekregen te hebben. Van harte gefeliciteerd met dit geweldige succes. De scene met de boeren had uiteraard mijn speciale aandacht en wat was dat sprankelend en tegelijkertijd ook vanuit de beleving van wat er aan de orde was toch ingeleefd en serieus. Fantastisch. Ik was gewoon jaloers, dat ik er nu niet bij stond. De betekenis die Rudolf Steiner hiermee voor het voetlicht wilde plaatsen, kwam wat mij betreft, helemaal uit de verf. Bij de kerk val ik nog wel eens in slaap, maar ik heb dit helemaal meebeleefd. Als jullie volgend jaar weer het tweede drama willen spelen, waarom eigenlijk? Maar dan is het essentieel om dat aan te grijpen met veel voorbereiding om mensen met de mysteriedrama's kennis te laten maken. Want er is veel koud watervrees, maar het kent ook veel praktische bezwaren. Jullie moeten dan echt het land in om mensen enthousiast te maken voor zoiets geweldigs op het gebied van geestesleerling en de ervaring kunnen hebben, dat er geen twijfel kan bestaan over de aanwezigheid van de geestelijke wereld en ook wat voor genie Rudolf Steiner is, om zoiets tot stand te brengen. Kortom het heeft nu ik het voor het eerst weer vanuit de zaal heb kunnen beleven een heel diepe indruk op me gemaakt. Wat ooit als boer begon….Henk.

Mijn beleving van afgelopen zondag is dat het spelen in een enorme flow verliep. Mooie vrijheid in het spel. Stef.

Het schier onmogelijke is geworden! Wat een ongelofelijke presentie was er gisteren en met zo veel nieuwe mensen. Prachtig! Marie.

Wat een voldoening moet het zijn dat de uitvoering van het tweede mysteriedrama zo goed is verlopen...! Ik heb alom lovende reacties gehoord, vooral over het goed te verstaan zijn van de teksten. Maar ook de betekenis van vele fragmenten kwam echt binnen en dat is ook aan de levensechtheid van de personen te danken. Alleen in het laatste gedeelte was merkbaar dat de teksten niet tot werkelijk 'ervan doordrongen' zijn gesproken konden worden, deels ook door geheugenproblemen. Maar ik heb een ongelofelijk respect voor de mensen die deze zware rollen op zich genomen hebben en het is dus absoluut niet als kritiek bedoeld. Over alles wat de busreis betreft moeten we nog een keer evalueren. De chauffeurs waren prima, de bus (omdat men die aansluitend ander vervoer nodig had) was onhandig groot. Het was jammer dat er maar zo weinig mensen van de bus gebruik hebben gemaakt. Nogmaals veel dank voor alles wat jullie met deze uitvoering hebt mogelijk gemaakt! Warme groet van Janneke.

Ik vond het prachtig! Ik had het drama vooraf gelezen, maar er waren zóveel dingen die nu, vanaf het toneel, echt binnen kwamen, of anders dan ik ze had gelezen …. Dat komt beslist omdat de spelers zich zó hadden ingeleefd in de tekst. Het hoogtepunt vond ik toch de sprookjes van Felicia Balde. Zij vertelde ze voor personen op het toneel, maar ook aan de zaal. Het vibreerde, gewoon. Ik kwam er net zo geheeld uit als Capesius en Cilly.
Het was een heerlijke, leerzame dag. Dank voor al jullie werk. Guila.

.................................................................................................................

Reacties op de Themadag op 11 februari 2018

Even een mailtje om je te vertellen hoezeer ik gisteren heb genoten van de themadag. Wat spraken de spelers duidelijk! Wat was de taal eenvoudig! Wat kun je met eenvoudige woorden diepe uitspraken doen! Wat was er een rust als een speler de tekst even kwijt was. Het mocht er gewoon zijn, was geen drama! Wat een mooie mensen, die spelersgroep. Naar de euritmie heb ik gekeken. Dat werkt ook, volgens Steiner. Spiegelneuronen, denk ik nu. De verdieping door Frans Lutters was fenomenaal! Ook het laatste item, de uitspraken van de boeren en boerinnen onthulde onvermoede diepgang en differentiatie van en tussen de personages. Iedere zin doet ertoe. Ben rijker naar huis gegaan dan ik gekomen was. Thea

............................................................................................................................................................

Reacties op de opvoering het eerste Mysteriedrama:
'De poort van de inwijding' op 23 april 2017

Ben ik dan de eerste die hier iets schrijft over de opvoering van 23 april? Het was voor mij, wel bekend met het gedachtengoed van Rudolf Seiner, een openbaring om nu eindelijk eens kennis te mogen maken met (het eerste) Mysteriedrama. Wat een durf en moed van de spelers! Wat een enorme prestatie om zich zoveel tekst eigen te maken in deze tijd waar de eisen voor theater en toneel vooral gebaseerd zijn op rap en snel! Het verhaal over de bewustwording van een jonge schilder, van zijn doorgronden van de geestelijke oorsprong van al het zijn, van de krachten achter zijn hoogst eigen creativiteit, wordt tot in de fijnste nuances zichtbaar gemaakt in een lange reeks van taferelen. Daarnaast worden de dilemma's waarmee men te maken krijgt wanneer men zich van een hoger bewustzijn gewaar wordt op eenvoudige wijze getoond. Bravo! Kasper.

We hebben gisteren zeer genoten van jullie spel.
Voor ons beiden was het de eerste keer om een mysteriedrama bij te wonen. In het eerste tafereel duizelde het ons wel enigszins wat het aantal personages en invalshoeken betreft, maar lopende de middag en de avond werd het steeds duidelijker en herkenbaarder i.r.t. onze eigen ervaringen.
Wat ben ik blij dat ik op deze manier voor het eerst kennismaakte met de mysteriedrama's en niet, zoals ik 1,5 jaar geleden even van plan was, in een reeks van 4 drama's achter elkaar in het Goetheanum. Dat zou wel erg veel tegelijk zijn geweest.
Ik kijk zeer uit naar het 2e tot en met 4e drama. Bart

Mijn complimenten hoor voor jullie prestatie! Ongelooflijk, al die teksten uit het hoofd te leren en zo duidelijk uit te spreken. Jij (Lucifer red.) hebt het ook heel goed gedaan in je mooie rode outfit. Goed verstaanbaar. Van sommigen zou je wat meer volume wensen, bijvoorbeeld van Benedictus. En acteren is ook moeilijk met die statische beelden. Ik vond het prachtig verzorgd met de kleding en de belichting. Het heeft weer veel indruk op mij gemaakt. Van tevoren had ik de tekst weer eens gelezen en gemerkt hoeveel raadsels er nog zijn voor mij.
Het was de moeite waard en ik dank jou en de andere spelers heel hartelijk. Wat een werk om het in te studeren en dan helaas maar voor één opvoering. Je merkte, dat jullie er steeds beter in kwamen. Marianne.

Lieve, beste, Laura, Corrie, Rob en alle spelers van het Drempeltheater!
Van harte willen we vanuit Bergen jullie danken voor een prachtige voorstelling in Rotterdam, voor jullie geweldige inzet en moedig streven de Mysteriedrama's van Rudolf Steiner op de planken te blijven brengen! Helaas konden we niet allemaal aanwezig zijn, maar onze enthousiaste beleving zullen we delen met de werkgroep. Het belang van een intensieve voorbereiding, die wij als werkgroep met elkaar hebben gedaan, werpt steeds weer vruchten af! De inhoud van het drama komt zo beter binnen. Waren jullie als groep zelf tevreden?? Er is vooral heel hard gewerkt aan de spraak dat was duidelijk! Jammer dat de zaal niet was uitverkocht...! misschien volgend jaar?
Met een hartelijke groet naar jullie allemaal. Jutte.

Hieronder enkele opmerkingen en belevenissen:
-Allereerst moet ik vermelden dat ik erg genoten heb van jullie spel.
-Nieuwe spelers maken ook weer andere belevingen mogelijk.
-Het voor- en tussenspel: een levendige dialoog tussen een antroposofe en niet antroposofe; duidelijk zichtbaar en voelbaar werd hun verschil in inzichten, die als kloof tussen hen werd beleefd.
-Alles werd duidelijk gesproken en was goed te verstaan. De beelden waren voornamelijk statisch, maar door het woord werd duidelijk overgebracht wat aan inhoud en gevoelens door de personen op het toneel werd beleefd; is erg bij me binnengekomen.
-Opgevallen: in de meditatie van Johannes in voorlaatste tafereel: Johannes staat vol verwachting voor op het podium; op de achtergrond verschijnen de kleuren van Lucifer en Ahriman. Johannes wacht; toeschouwers wachten ook, wat gaat er komen, waar zijn Lucifer en Ahriman? Dan komen ze op! Die opbouw van spanning, gewild of ongewild, was fantastisch.
-In de muziek hoorde ik een zelfde soort ontwikkeling als Johannes doormaakt op het toneel, goed waarneembaar, beleefbaar en heel passend.
-Aan het eind werden woorden gesproken, het was voor mij alsof ze als nieuw klonken. En ik beleefde een soort opwekking, lichtheid. Ik werd er heel erg blij van.
De blijheid heb ik nog enkele dagen meegedragen. Hartelijke dank! Els.

Een verlate reactie door omstandigheden.
Wij hebben genoten van de opvoering. We voelden dat jullie met elkaar heel hard hadden gewerkt om ons het mysterie ook te laten ervaren. Ook de nieuwe verlichting verhoogde het beleven.
Wij danken alle betrokkenen voor deze mooie ervaring. Geert en Conny.


Reacties op de opvoering het vierde Mysteriedrama:
'Het ontwaken van de zielen' op 17 april 2016

Het was zeker weer de moeite waard! Wat een groei zat er weer in, wat een prestatie in spreken, ook van nieuwe krachten! Wat een mooie muziek toch altijd weer. Er vielen nog weer duidelijker lijnen te herkennen in de tekst, in de persoonlijke worstelingen van de hoofdfiguren. De harde werkelijkheid van de worsteling naast de kracht van persoonlijkheden en ook zo veel troost en uitzicht naar nieuwe mogelijkheden! Knappe prestatie, ook van de debutanten, deels op belangrijke posities!
Heel veel dank 'Drempelieren'! Aviva.


Reacties op de Themadag 'Elementenwezens' op 7 februari 2016

Dit was wéér een geweldige dag!! Een dag met een gouden randje; hartelijk dank daarvoor!
Mijn vermoeden een kleine opkomst te zien vanwege het misschien minder toegankelijke thema, werd gelukkig niet bewaarheid; de grote opkomst was verheugend en werkte hartverwarmend. Grote twijfel bij mij tussen de werkgroep gesprek en spraak: waar aan deel te nemen? De vorige keer had de spraak mij zóveel gebracht! …. Maar over dit thema wilde ik ook graag de andere deelnemers tijdens het gesprek eens horen…
Het werd gesprek. Frans Lutters bracht ons ook veel en daar ontmoetten we enkele deelnemers op een heel verrassende manier, doordat er werd verteld over wat ze in hun kindertijd aan de natuur hadden beleefd. D.w.z. mensen vertelden twee aan twee aan elkaar hun belevenis. Vervolgens vertelde de één wat hij/zij zojuist van de ander had gehoord. Vanuit het enthousiasme dat daarbij bij de luisteraar was ontstaan, boden een viertal mensen zich aan. (En de ander kon dus ervaren hoe het verhaaltje bij die 'buur' was overgekomen; spannend!)
Nogmaals hartelijk dank, dit was een belangwekkende en vruchtbare bijeenkomst!! Janny.

Wat een prachtige dag was dat! Allereerst de opvoering van de scénes met de elementenwezens. Een prachtig en kleurrijk schouwspel. En daana de werkgroepen. Ik zat in de werkgroep euritmie. Dat was héél anders dan ik gewend was. Er werd heel helder verteld hoe de mens zich verhoudt tot de elementenwezens en daarna gingen we dat ook al bewegend oefenen. Daarna volgden de verschillende oefeningen en gebaren van de gnomen en de elfen. Vervolgens werden die weer op verschilenden manieren gecombineerd. We hebben ervan genoten!
En toen de voordracht van Frans Lutters. Die was in één woord 'hartverwarmend!'
Kortom: een dag om vaker bij te wonen en mee te beleven! Bedankt! Henk.

Heel veel dank voor de mooie dag vandaag. Het heeft me zo goed gedaan en me weer aangezet om door te gaan: zoveel mogelijkheden weer in beeld om ter hand te nemen en verder te dragen. Dat vandaag de jonge mensen aanwezig waren (de schilder-workshop werd zo zorgvuldig begeleid!) lijkt aan te sluiten bij wat we om ons heen al vaak kunnen bespeuren: idealen worden gerealiseerd, niet alleen vanuit een afzetten tegen, maar uit een gerichte honger naar een betere wereld. Ik word daar heel blij van. Louise.

*************************

Reacties uit 2015

Gisteravond hebben wij met ons mysteriedrama - studiegroepje teruggekeken naar de opvoering van het 4e mysteriedrama – 'Het Ontwaken van de Zielen' op zondag 12 april.
Eerst willen wij jullie van harte danken voor de enorme inzet van allen die zich weer met veel toewijding op de opvoering hebben voorbereid. Voor ons als toeschouwers is het iedere keer weer een feest om de rijke inhouden als grote beelden op toneel en in gesproken vorm te mogen ontvangen. Wij zagen (om enkele spelers te noemen, maar er waren er meer) een geweldige Ahriman, die de spanning in het 12e tafereel nog liet oplopen, doordat hij op de rand van het blok stond, terwijl hij helemaal in zijn rol opging en wij met zorg zijn voetbewegingen volgden, opdat hij niet van zijn voetstuk zou vallen. Felix Balde toonde zich zeer overtuigend en had een prachtige Felicia aan zijn zijde gevonden! Maria vervult haar rol op een mooie en overtuigende manier. Wij werden verrast door een jonge Johannes, die prachtig spreekt en nog meer durf mag laten zien. Zo zijn er nog hier en daar groeipotenties vooral bij de nieuwe spelers zichtbaar geworden. Wij willen slechts aangeven dat zij meer mogen vertrouwen op hun kwaliteiten en daarin hopelijk groeien. Gaandeweg kreeg het spel steeds meer schwung en vooral de taferelen na de avondpauze waren qua spel prachtig. De Egyptische scène was fantastisch – onze complimenten voor de kleding en ook voor de gebaren! Een prachtige ingetogen en eerbiedwaardige Benedictus zagen wij, die in de slotscène haast adembenemend de aandacht vast hield. Met welk een troostrijke vooruitblik rondde hij het gehele 4e drama af: de woorden over de verlossing van Ahriman en de steun die Strader aan Johannes en Maria vanuit de geestelijke wereld ten deel laat vallen. Ook op het inhoudelijke vlak werd er door het spel weer meer duidelijk. Ook dit jaar was de muziek weer mooi gecomponeerd en dienstbaar aan het spel. Niet te lang maar een goed getimede opmaat voorafgaand aan een scène om de stemming in te leiden.
Al met al zijn wij weer enorm dankbaar voor jullie inspanningen en wensen jullie alvast voor het komende seizoen veel spelplezier en groei. Kees, Imca, Martine, Wil, Marian en Renate.

Vanmiddag hadden we een terugblik van onze voorbereidingsgroep op "Het ontwaken der zielen" op de opvoering door het drempeltheater. Daarom reageer ik nu pas om je te schrijven dat wij allen zeer onder de indruk waren van het hele gebeuren. Zoals je zei kwamen de beelden veel krachtiger binnen dan bij het lezen van de teksten. Dat is dan ook jullie 'werk' geweest om vanuit de teksten deze beelden voor ons neer te zetten. We hebben de inzet en liefde ervoor ook kunnen ervaren.
Voor sommigen was dit de eerste keer om het te lezen en zien, terwijl anderen ze al beter kennen. Maar julllie uitvoering inspireerde ons allen om volgende herfst weer vooraan in het vierde drama te beginnen met lezen en bespreken en toe te werken naar de uitvoering in 2016. We zijn daarom al benieuwd of en wanneer er weer een studiedag komt zoals afgelopen keer.
Heel hartelijk dank voor jouw organisatie en regie en voor de hele spelersgroep daarbij.
Hartelijke groeten, Carel.

Wat is het al weer lang geleden dat we het mysteriedrama zagen, maar het heugt me nog als gisteren! De verrassende herkenning van zo veel vrienden uit het gehele land, de warme omhulling van het theater Zuidplein, de volle zaal verbonden in de aandacht voor wat zich op het toneel afspeelde. Het was een feest van herkenning.
De eerste actes speelden duidelijk in de huidige tijd. Ik probeerde het gesprokene te volgen (voor mij, in het midden van de zaal) goed verstaanbaar, maar de zinnen en gedachtes waren zo lang dat ik het vaak niet met mijn aandacht kon vast houden, zodat de porté voor mij verloren ging. (Door het “Drempeltje” wist ik wel waar het om ging). In de latere actes waar het gesprek veel dynamischer verliep ging dat wel goed en zat ik recht op mijn stoel. Indrukwekkend de hele uiteenzetting van traditie en spirituele vernieuwing! (het Straderproject destijds in Utrecht gaf dat heel geconcentreerd weer, daar denken nog veel mensen aan terug, merk ik). De scenes in de zonne- en Saturnussfeer waren heel mooi, (volgens vrienden “ontroerend”) maar zeer statisch, de Egyptische inwijdingsscènes daarentegen prachtig voor oog en oor. De opstelling op het toneel en de gebaren hadden iets plechtigs, maar waren toch dramatisch, de aankleding was in één stijl, maar zo gevarieerd dat het een lust voor het oog was! De spraak was vol een duidelijk.
De rollen van Strader, Maria, Johannes en Godtlieb, Felix en Felicia Balde waren heel goed bezet. Ongelooflijk hoe die mensen hun lange teksten zo verwerkt hebben dat het volkomen bij hen hoort – volkomen geloofwaardig!
Kortom ik heb genoten en ik wil proberen volgend jaar de tekst beter voor te bereiden en deze dag weer bij te wonen. (hopelijk niet weer gelijk met de marathon!).
Een hartelijke groet, Louise.

Je hoopte op vele reacties op jullie opvoering van het vierde mysteriedrama. Ik wil je graag laten weten dat ik een heel geïnspireerde opvoering heb meegemaakt. Voor mijn beleving zaten de spelers er erg goed in. De sobere decors leken bij te dragen aan het wezenlijke dat overgebracht wilde worden en gaven geen afleiding van hetgeen gebracht werd. Ik merk dat de voorstelling voor mij heeft bijgedragen aan het beter beseffen waar ik in de klassenuren mee bezig ben en dat is wat mij betreft een rijke vrucht van jullie werk. Ik heb nog nooit studie gemaakt van de mysteriedrama's, maar heb wel jullie opvoeringen steeds bijgewoond. Ik denk dat ik er me nu toch wat meer in ga verdiepen. Ook het besef dat we als antroposofen vanuit de geest geïnspireerd samen iets op aarde kunnen realiseren, werd bij me aangeraakt.
Ik heb hier bij de mensen van mijn leesgroep erover verteld en gezegd dat het me verbaasde dat er zo weinig mensen van hier naartoe gingen. Toen bleek dat veel mensen dachten dat het te hoog gegrepen zou zijn, wat het woord mysteriedrama ook kan suggereren. Een aantal mensen werden toch enthousiast. Iemand wilde zelfs wel naar Dornach om ze alle vier achter elkaar te zien. Een van de leesgroepmensen heeft dat zelf al een paar keer gedaan en vertelde er ook enthousiast over. We hebben toch de Nederlandse versie in eigen land als eerste kennismaking aangeraden. Ik hoop dat zo volgend jaar er weer wat nieuwe mensen gaan kijken. Fijn dat jullie dit steeds doordragen en dat het zo door de jaren heen zich steeds meer kan gaan verdiepen.
Heel heel hartelijk dank voor je grote inzet en voor de mooie opvoering van het vierde mysteriedrama.
Hartelijke groeten, Marga.

Wat een bijzondere uitvoering hebben wij kunnen meemaken. En het is zoals je zei “de beelden blijven je bij”, veel directer dan het lezen van Steiner. Behalve de beelden die voor me staan, ook flarden tekst die terugkomen. Het is op een andere laag bij me binnengekomen. Heel veel dank voor je inzet en die van alle medewerkers! Een ongehoorde prestatie om zulk totaaltheater neer te zetten met muziek, decors, aankleding van de spelers, de TEKSTEN uit het hoofd kennen, ja wat al niet.
Met hartegroet, Claar.

Heel veel dank voor de prachtige voorstelling! De beelden zitten nog in mijn hoofd. het is echt weer een geweldige prestatie hoe je dat allemaal voor elkaar gekregen hebt. Ik ben diep onder de indruk. Wat dit voor de wereld betekent, dat het allemaal geklonken heeft. Het is zo modern en voor de toekomst van groot belang.
Veel liefs en nogmaals heel veel dank. Yvon.

Genoten van het mooie spel afgelopen zondag. Voor mij was het een verzorgde stilistische uitvoering. Wel een paar aantekeningen c.q. opmerkingen. Het derde Mysteriedrama heb ik door omstandigheden gemist. In het tweede Mysteriedrama was er afwisselend spraak en euritmie; het was heel levendig. Nu vond ik de monologen soms erg lang en heel veel gesproken woord achter elkaar. Ik miste beweging. Het geheel kwam soms wat te statisch bij mij over. Verder alle complimenten voor de regie, belichting kleding en maskers. Ook hier een puntje: de kleding was bij alle spelers heel verzorgd en qua kleurenpalet op elkaar afgestemd t.a.v. rekwisieten, belichting en sfeer van de periode waarin het zich afspeelde. Behalve de jurk van de speelster in het één-na-laatste tafereeel. De kleur paste niet bij de belichting en de rekwisieten. Ook was het voor mij een jurk uit ver verleden tijd. Leuk misschien voor een voorjaarsdag, maar niet voor toneel. Het jurkje deed heel oubollig aan en was wat te kort en misschien qua uitstraling geschikt voor een jonger persoon in de jaren 50, helaas. Bij het einde had ik graag gehoord wie de dames en heren waren die alsnog op het toneel kwamen. Van de speelsters en spelers had ik de namen in het boekje kunnen zien maar wie de laatste personen waren en wat hun taak is geweest, was niet duidelijk. Jammer.
Heel veel dank voor alle inzet en tot de volgende uitvoering. Met vriendelijke groet, Mieke.

Als toeschouwer wil ik alle spelers van dit drama hartelijk bedanken voor hun spel dat zij zo vol verve hebben neergezet en verwoord. Een drama waarin een ontwikkeling van alle hoofdrolspelers zichtbaar en voelbaar werd, dat op mij grote indruk heeft gemaakt.
Met hartelijke groet, Els.

Heel veel dank voor de opvoering vandaag!
Nog helemaal in de stemming van het drama mijn wakkermaakmoment dat ik beleefde in het dertiende tafereel. Capesius in meditatiestemming hoort de ziel van Strader: 'Nastreven niets; - slechts vredig, rustig zijn;
het innerlijke wezen van de ziel geheel verwachting --:
Dit gaf mij zo'n rust en vertrouwen en dankzij Corrie's vraag is mij dat nu meer bewust geworden. Dank voor de vraag!
Lieve groet, Nette.

Heel veel dank voor de mooie plaats die je me bezorgd hebt en....heel veel dank voor je trouwe werk al zo veel jaren met amateurs die zó hun best doen!!! Vooral de latere scenes werden met verve gespeeld; misschien iets makkelijker omdat het kortere scenes zijn. Die lange lappen tekst zonder veel beweging zijn bar moeilijk, zowel voor de persoon die het speelt, als voor het publiek. Ik vraag me af of je daar anno 2015 nog moet vasthouden aan regie 'Angaben' (zo die er zijn) van 100 jaar geleden? Natuurlijk, die egyptische tempelscene wél, dat heeft Dr. Steiner 'geschouwd'. Nu ja, er blijven nog een aantal levens lang genoeg vragen om je mee bezig te houden, toch? Dat maakt het oefenen alleen maar boeiender.
Veel succes met je groep en hartelijke groet, Marike.

Van de voorstelling heb ik erg genoten. U was als één gezelschap, gelijkgestemd in dictie en stemming en dat kan alleen als er eenheid is.
De stemming van uw stemmen had een op elkaar afgestemd-zijn en een weten, waarover u sprak, een eenheid. Ik heb de intenties waarmee u wilde spelen als verrijkend ervaren. Het wíllen 'meegebaren' met de zielestemmingen, 'incarnatie-intenties' (mijn woorden), de naamrollen, de hogere wezens, zielewezens, elementenwezen, Ahriman, Lucifer; het heeft me veel gedaan. De innerlijke beleving kwam zó groots tot een eenheid! De beelden van de hogere werelden en de Egyptische scènes waren majestueus! Misschien ervaar je dat als spelers zelf niet zo direct nog, of voel je: het had beter gemoeten, maar dat deerde mij niet. Wát mij raakte, was het ontwikkelingsbeeld wat ú tot uiting bracht.
Indrukwekkend en aangrijpend vond ik de beelden van de hogere wereld: het roerde mij tot tranen, zo mooi vond ik deze waarheden. Fragmenten van teksten bleven mij bij, omdat zij ontwikkelingsvragen in zich dragen, waar ik me zelf ook in ken. En zo'n veelheid aan kwaliteiten, zoals Rudolf Steiner die aandroeg en u belichaamde.
Ik voel grote dankbaarheid naar u allen voor dit spel. En toen één van uw spelers me in een pauze vroeg hoe ik haar spel vond... Ik kon het niet zeggen, want ze was één van de gnomen en herkende haar niet zo goed... Maar wel mooi, gezamenlijk!
Neemt u het spel als één grote volkomenheid, waarvoor ik u hartelijk dank wil zeggen. En in pauzes en op de terugreis met de bus naar Zeist bén je met ontwikkelingsvragen met medereizigers in gesprek! U heeft voor mij verbondenheid, bewogenheid en ontwikkelingsbeelden neergezet, waarvoor ik u van harte bedanken wil!
Hartelijke groeten, Gert.


Reacties uit 2013

Gezondmakend.....zo heb ik gisteren jullie spel ervaren. Elk jaar weer zie ik ernaar uit, om weer een hele dag ondergedompeld te worden in het rustige spel en de prachtige teksten. Dank aan ieder die ertoe heeft bijgedragen! Succes met de voortgang, Rudolfa.

Allereerst zeer veel dank aan jou, alle spelers en verdere "helpers"voor het indrukwekkende spel. De tijd vloog om. En wat is het waar dat spelers die "par coeur"spreken de inhoud het publiek ook "au coeur"aanreiken.
Mooi en ontroerend om Bert in de rol van Strader te zien.
De nieuwe Benedictus heeft alles in huis voor deze rol. Mag hij de volgende keer zwarte schoenen aan i.p.v. bruine?
Lucifer mocht meer vanuit de hoogte kijken.
Muziek was erg mooi.
De ontvangst van het applaus was professioneel!
Het weerzien van vele oud-spelers hartverwarmend.
Ik wens iedereen een welverdiend zomerreces en voor 't najaar weer veel enthousiasme voor het volgende drama. Imca.

Voor mij was het de eerste maal dat ik het gehele drama als toeschouwer van het Drempeltheater zag. Om met de deur in huis te vallen: ik vond het een adembenemende ervaring. Het spel, de belichting, de muziek tussendoor - het was prachtig. Ik heb me geen moment verveeld, vond het geen moment langdradig. Dus de discussie die nu gaande is, o.a. in Motief, of het drama de tegenwoordige mens nog wel aanspreekt is voor mij een non-discussie: het spreekt bijzonder aan. In die zin is het naast een mysteriedrama ook een magisch drama: er wordt over zaken gesproken waar nergens anders in toneelvorm over gesproken wordt en die een licht over de werkelijkheid van een mensenleven doet schijnen welke een soort betoverende, magische werking teweeg brengt. Ja, het is waar, je moet je als toeschouwer wel concentreren - conversatiedrama is niet iets wat vanzelf bij je binnenkomt. Nu zal het zeker zo zijn dat mijn 12 jarige intensieve verbinding als speler van de drama's behulpzaam is in het opnemen van de beelden en teksten. Dat zou voor een volstrekt argeloze toeschouwer misschien heel anders kunnen liggen. Maar ik denk niet dat je dat kunt veralgemeniseren in de zin dat de drama's uit de tijd zijn geraakt. Integendeel. ik denk dat er nog veel onontgonnen toekomstpotentie in zit!
Waar ik natuurlijk speciaal naar heb uitgezien is de rol van de nieuwe Strader. Nu, ik vond dat Bert een flitsende entree heeft gemaakt met zijn vertolking van een radeloze Strader, die een werkplaats leidt waarin men schroeven snijdt. Mijn complimenten! Ook het samenspel met Capesius vond ik mooi. Ik wil best geloven dat dit heel wat bloed, zweet en tranen heeft gekost voor het zover kwam.
Hier laat ik het bij wat mijn korte impressie betreft. Ik wens jullie volgend seizoen veel inspiratie bij het instuderen van het derde drama. Hans.

Heel veel dank aan jou en alle spelers en iedereen die heeft meegewerkt aan deze prachtige opvoering vandaag! Wat een prestatie zo'n heel drama neer te zetten met elkaar. Petje af. De teksten waren nog zo herkenbaar en kon ik goed in mij opnemen. Mooi hoe iedereen zich zo inzet om zijn rol goed neer te zetten. Ik heb ervan genoten, ook van de mooie belichting en eenvoudige decors.
Natuurlijk blijven er altijd puntjes van aandacht, zoals de klemtonen op verkeerde plekken en de laatste lettergrepen/ klanken en de ademstroom, maar daar blijf je altijd weer aan werken... Alles kan verder groeien en zich verder onplooien.
Je kan met elkaar terugzien op een geslaagde opvoering! Mirthe.

Aan een boer...
Ik moest er even inkomen, de eerste scènes hadden in mijn beleving een nogal hoog 'lezinggehalte', maar na de eerste pauze was ik om. Veel indrukwekkende woorden, monologen, gebaren, kostuums ook. En dansjes!
Mooi en echt gespeeld... Het was voor mij onmogelijk alles 'in te nemen', maar ik ontving meer dan genoeg om helemaal verzadigd naar huis te gaan en het smaakt zeker naar meer.
Ook bijzonder om met de hele zaal zo lange tijd door zoiets heen te gaan. In de pauze werd iedereen steeds bekender. Ik kan me voorstellen dat het voor jou een heel grote ervaring is hieraan mee te doen.
Hoop je, in ieder geval, volgend jaar weer te zien, Petra.

Gisteren complimenteerde ik Ahriman 'in civiel', oftewel Luit, met zijn rol. In feite is dat pars pro toto want het compliment geldt voor alle spelers en niet in de laatste plaats voor jou als regisseur!Het spel is enorm gegroeid in al die jaren en het ook meer dan waard om in een 'heus' theater opgevoerd te worden. Fijn dat de drempel van 300 toeschouwers overschreden is! Betekent dat: volgend jaar het derde drama? Als dat zo is en er misschien zelfs al een datum bekend is, hoor ik het graag – dan kan ik er rekening mee houden (als emerita!).
Een hartelijke groet en tot ziens! Marlies.


Reacties uit 2014

Het is integratietheater. Dit zijn niet acteurs die hard proberen iemand anders te zijn en daarmee zichzelf proberen weg te drukken. Dit zijn actoren, dit zijn mensen die alles van hun eigen wezen meenemen en verbinden met de rol die ze aanemen. De betekenis ligt vaak niet in de woorden van de spreker, maar in de aandachtige stilte van de zwijgenden. Guido.

Wat hebben jullie ons een prachtig mysteriedrama laten zien en ook beleven hier en daar! Het was heel fijn om dit mee te mogen maken. Ik heb groot respect voor de inzet, de doorzettingskracht, de liefde waarmee je iedereen stimuleert, enfin te veel om op te noemen!
Ook was ik geroerd door de opmaat: hoe belangrijk om ons ook even deelgenoot te maken van jouw persoonlijke ervaring met de Daila Lama.
Een droevige noot blijkt 't gebrek aan bezoekers: wat kunnen wij persoonlijk hier aan doen? Volgend jaar moet elke bezoeker iemand meenemen? Een stuk in Motief, waarin gewezen wordt op deze unieke kans die door jullie mogelijk is gemaakt waarvoor alle Antroposofen in Nederland dankbaar moeten zijn en tevens inzien dat dit alles ook een financiële kant heeft. Ik wens je 't allerbeste toe met de afwikkeling en we kijken vol spanning uit (met ons voorbereidend groepje) naar 12 april 2015 of misschien in 't najaar nog enkele bedrijven?Ontvang warme groeten van Mieke.

Met hoge verwachtingen keek ik uit naar 18 mei, de dag waarop in het Theater Zuidplein het derde Mysteriedrama, De wachter aan de drempel zou worden opgevoerd.
Hoewel het buiten prachtig weer was, deerde het mij niet, dat we deze dag uren binnen zouden zitten. Als openingswoord houdt Corrie Hendriks een kleurrijk verhaal; de toon is gezet! Van het begin tot het eind ben ik zeer geboeid geweest door alles, wat naar ons toestroomde; mijn bewondering groeide met de uren voor wat iedereen voor ons neerzette, in woorden, bewegingen, klanken, kostuums, belichting en niet te vergeten de waakzaamheid van de – onzichtbare – souffleur. Al deze medewerkers vormden daarmee een aardse gestalte van geestelijke inhouden; het abstracte werd concreet…
En dan te bedenken, hoe maandenlang vele mensen trouw hun krachten hebben ingezet om dit grootse gebeuren tot stand te brengen!
Voor mij was het groots en diepgaand; hier kan ik lang mee leven en me mee voeden.
Corrie Hendriks, jij hebt met je uithoudingsvermogen, je stimulans, je draagkracht en je geduld, iedereen tot deze hoogte weten te brengen!! e toont hiermee je diepe geloof in dat, wat Antroposofie is en wil zijn…
Heel veel dank!! Aan jou en aan iedere medewerker.Ik kijk uit naar volgend jaar! Dien.

Heel veel dank voor alles wat jullie ons op zondag 18 mei hebben geschonken. Het lukt mij niet om de goede woorden te vinden over wat ik beleefd heb op deze dag. Het was indrukwekkend! Mooi! Geweldig! Inspirerend! Opwekkend! Met veel mensen in de zaal en op het toneel voel ik mij verbonden. Het waren vooral de Brandaanreizen die ook nog na jaren voor de deelnemers veel betekenen. Verbondenheid, dankbaarheid en nog veel meer. Een Mysteriedrama voor onze tijd. Ik kijk uit naar de opvoering van volgend jaar.
Met hartelijke groet, Dick.

Weer thuis na de busrit hebben we in ons voorbereidingsgroepje nog even onze belevenissen van de opvoering uitgewisseld. We hebben genoten van de geweldige prestatie van het geheel en daarin vooral de beelden. Die beelden maken het opnemen van de compacte teksten veel toegankelijker en inspireren om deze nu nog eens te herlezen. De geweldige inzet van de spelers is fenomenaal. Zij moeten de ontwikkelingsprocessen van Johannes, Maria, Strader en Capesius sterk hebben doorleefd en het zou boeiend kunnen zijn daar in werkgroepen een keer met hen aan te werken, misschien ter gelegenheid van het vierde drama? Dat zou jouw oproep ondersteunen om met de antroposofie aan het werk te gaan. Jouw 'praatje' vooraf sprak aan in hoe de Dalai Lama door zijn persoonlijkheid de mensen warm maakt voor het Boeddhisme, maar dat hierbij nog aan de geestelijke wereld voorbijgegaan wordt. We waren het er in ons nagesprek over eens dat de stemmen en de muziek vanuit de coulissen wat zacht zijn en heel goed op het podium zouden kunnen. Maar fijn en inspirerend om deze dag mee te maken. Veel succes voor de volgende rit. Carel.

Wat een indrukwekkend spel weer en wat hebben jullie hard gewerkt! Mijn complimenten! Alles was ook mooi verzorgd, in de kleding, decors en belichting. De teksten kwamen vaak goed over, soms wat zacht of ingeslikt, maar daar blijf je altijd weer aan werken. Een tipje is nog om te letten op de beklemtoning. Deze was regelmatig op een verkeerd woord of op een werkwoord. Dat hoort allemaal bij het proces en dat zijn dingen waar je steeds weer aan kan oefenen door in de stroom te spreken. Je merkt dat iedereen hard werkt en er is veel substantie. Ieder mag ook in een andere fase van proces zijn. Dat heeft ook z'n charme.
Heel veel dank aan jouw doorzettingsvermogen en enthousiasme om de drama's steeds weer op de planken te laten verschijnen. En aan de spelers die met zoveel inzet en inleving geoefend en gespeeld hebben. Wat een geschenk aan ons, publiek. De inhoud tot me nemen lukt toch anders dan als je er zelf in meespeelt. Het is steeds weer een fijne hernieuwde ontmoeting met het drama. Mirthe.

Wat was het een genoegen om afgelopen zondag naar het derde mysteriedrama te mogen kijken! En wat een enorme prestatie dat jullie dat weer gelukt is! Het was bijzonder: na twee jaar van binnenuit meewerken, nu alleen dat "eindresultaat" - de voorstelling - van buitenaf mee te maken. Daar stonden jullie, en wat voelt dat dan ook weer nabij, stevig en wel op het toneel.
Een aantal dingen die opvielen: De kracht en de schoonheid van hoe er gesproken werd. Zo helder verstaanbaar. Fysiek zat ik op rij 9 en ik heb elk woord kunnen horen. Alleen waar ik wegzakte of droomde heb ik tekst gemist, maar het was ook innerlijk verstaanbaar, omdat met de woorden de inhoud meekwam. En dan weet ik ook al te goed hoeveel daarin door jullie, met Corrie!, in is geïnvesteerd...
Het voelbare samenwerk. Door alles heen beleefde ik hoe er samen door jullie gebouwd en gewerkt is. Johannes en Maria en Capesius vormden de hoogtepunten daar weer tussen, maar eigenlijk komen dan meteen ook Theodora en Benedictus boven, als ik dat opschrijf, en vervolgens stromen mijn vertrouwde zielezusters dan mijn ziel weer binnen en denk ik aan het lieve echtpaar Balde. En dan zie ik alle anderen die ik ken en die ik niet ken.... en de een kan niet zonder de ander....
De euritmie van de luciferische en ahrimanische wezens vond ik sterk! Echt mooi. Ook het beeld van de slapende zielen in het rijk van Ahriman blijft me bij.
Zo noem ik een aantal dingen maar kan ik eigenlijk alleen maar tekort schieten daarin. Ik was blij het te kunnen zien, maar moet ook toegeven dat ik het ook weer ingewikkeld vond. Het net niet of het net wel of net even kunnen pakken van de grote wereld en betekenis die er achter de woorden en de gebaren steekt en het ook steeds weer ontglippen daarvan..... dat vraagt ook veel van mijn eigen doorzettingsvermogen als kijker. Maar intrigeren en inspireren blijft het.
Dank voor al jullie werk en heb een goede terug- én vooruitblik morgen.
Ik had jullie graag zondag nog gezien en omhelsd, dat doe ik van binnen, ik reed met anderen mee en had de rust niet. Lot.

Ik heb afgelopen Zondag het mysterie drama gezien en jou op het toneel natuurlijk. Ik vond het heel bijzonder en ongelofelijk doorwerkt, toch een heel verschil met de laatste keer (met Rudolf nog) dat we het in de school in Rotterdam zagen. Toen was het ook al goed, maar we konden nu merken dat de spelers overtuigd waren en echt wisten waar ze mee bezig waren. Tot op zekere hoogten natuurlijk want het blijft moeilijke kost om te doorvorsen. Hartelijke groet, Christja.

Nu kunnen we met recht over Corrie en Laura van sterren spreken. Sterren op en met het toneel. Met een natuurlijke vaardigheid en grootsheid, souplesse en kunstzinnigheid!
Het totale drama was tot in de puntjes verzorgd en zo transparant voor de spiritualiteit, die immers zo intens in de drama's aanwezig is.
Wat was het een prachtige voorstelling! Ook de kleuren op het toneel, de belichting (de voorstellingen in de belichting, met Elias, Johannes, Raphaël en Novalis, wat dierbaar... en verder de Euromast en ''de Zwaan''....beiden met een knipoog naar Rotterdam).
Ik was ook onder de indruk van de kwaliteit van de kostuums, de keuze van de kleuren, alles zo harmonisch op elkaar afgestemd.
Wat hebben jullie er een aandacht en tijd in gestopt, het was echt groots! Ik heb echt nog nooit zon mooie Maria gezien en gehoord, veel beter dan in Dornach. Laura, je was ook warm en betrokken en dat kon je zien en voelen, meebewegen.
Kortom, ik kon er niet van slapen gisteren! Voor het volgende drama zal ik zeker veel mensen om mij heen enthousiast maken om te komen!
En, Corrie, je verhaal was ontroerend, zo waardevol en ik hoop dat je dat de volgende keer weer zal doen! En diegenen die het niet hebben meegemaakt..... hebben echt wat gemist. Marieke.

Wat was ik dankbaar gisteren om weer een mysteriedrama van Rudolf Steiner zo prachtig uitgevoerd te mogen meebeleven. Ongelooflijk hoe jullie dat allemaal voor elkaar hebben gekregen! Het Zeer Korte Verhaal (ZKV) in de openingstoespraak kan misschien in Motief geplaatst om die merkwaardige samenhang tussen de Dalai Lama en de 11000 daar aanwezigen en in tijd en plaats synchroniserende slechts 260 uitverkorenen aan het licht te brengen... Maria.

Dank je wel voor de hele mooie voorstelling die wij gisteren mochten meemaken!
Jacques en ik hebben genoten! Van de beelden, van de taal en van het geschenk dat
we kregen. Voor jullie allemaal heel veel dank voor dit mooie geschenk. Jill.

Wat hebben jullie weer een geweldige prestatie verricht! Jan en ik zijn diep onder de indruk van het vandaag opgevoerde drama. Jij weet je spelers aan te zetten tot een hoogte die ver uitsteekt boven het gewone dagelijkse leven. Ze zijn de personages. De diepgang die daarmee tot stand komt, was voelbaar in elke scène. Ik wil jou en natuurlijk ook alle spelers van harte bedanken voor deze geweldige dag. En onze metabolische ster Laura steeg boven alles uit. Corrie.

We willen jou en alle betrokkenen graag nog heel hartelijk bedanken voor de prachtige uitvoering gisteren. Het was zo'n mooie, eenvoudige enscenering, met prachtige belichting en prachtig spel. De beelden staan nog voor ons..... We wensen jullie weer een mooi, inspirerend repetitiejaar. Tjeerd en Mariëtte.

Met ons kleine studiegroepje in Breda hebben wij weer de afgelopen maanden op onze manier toegewerkt naar de opvoering van het derde Mysteriedrama. Wij zijn een kleine maar hechte groep en komen tweewekelijks bij elkaar. De opvoering in het voorjaar is telkens een hoogtepunt en een feest om naar toe te gaan. Door de voorbereiding ervaren wij verdieping bij het aanschouwen van de beelden op het toneel. Namens de groep wil ik je bij deze ons grote respect en onze dank uitspreken voor je onvermoeide inzet om telkens weer deze inhouden van onschatbare waarde te laten zien. Geweldig hoe je steeds weer met een groot amateurgezelschap tot deze prestatie komt.
Hartelijk dank aan alle spelers en medewerkers! Renate.

Ook ik wil me graag aansluiten bij wat Marieke heeft gezegd: ik was eveneens diep onder de indruk van het geheel. Heel opvallend vond ik ook dat in de prachtige Nederlandse vertaling het geheel veel beter was te volgen dan in het Duits, hoewel ik het Duits altijd heel mooi vind. Maar er waren heel wat aha!-belevingen die in het Duits mij nog nooit waren opgevallen. De inzet en de ernst en enthousiasme van de spelers gaven een heel bijzondere sfeer en de inspanningen van Corrie als spiritueel en concreet draagster van het geheel waren merkbaar in het resultaat dat voor de toeschouwers omhuld was door een voelbare spiritualiteit. Laura was een prachtige Maria, met een natuurlijke dictie wat weldadig aandoet: zo kan het dus kennelijk ook, daardoor heeft het veel meer met ons, gewone mensen, te maken! (Bij Christopher Marcus in de Engelse versie was dat ook zo; het kwam daardoor dichterbij!) Ik was tot tranen toe geroerd en ik dank jullie heel hartelijk voor deze ongelooflijke prestatie! Nolda.

Wat heb ik genoten van dit drama, op alle fronten prachtig. Allereerst waren de spelers heel erg goed, verzorging echt aandacht aanbesteed, decors prachtig. Je kunt echt wel zien, dat hier een enorme energie ingezet is. Ik ga het nu laten bezinken en meenemen in de nacht. Hanny.