het Goetheanum 

De vier mysteriedrama werden voor het eerst opgevoerd in Munchen van 1910 t/m 1913.

De bedoeling was om ze in de toekomst op te voeren in het eerste Goetheanum. Dat gebouw was een toonbeeld van organische architectuur.
Een van de motieven om dit kunstzinnige bouwwerk, dat geheel in hout was opgetrokken, in de wereld te zetten was een ruimte te creëren waarin de mysteriedrama's op waardige wijze konden worden uitgevoerd. In de Oudejaarsnacht 1923 werd het eerste Goetheanum door brand verwoest. Korte tijd na de brand kwam Rudolf Steiner met een eerste aanzet voor een nieuw ontwerp.

In het tweede, huidige Goetheanum, dat geheel uit beton is opgetrokken, worden de mysteriedrama's regelmatig opgevoerd.

Over de hele wereld zijn er groepen actief die zich met de opvoeringen van de mysteriedrama's bezighouden. Met een zekere regelmaat is er in het Goetheanum een internationale bijeenkomst van zulke toneelgezelschappen, die de mysteriedrama's opvoeren in de eigen taal.

Het Drempeltheater is van 21 tot 25 juli 2018 in het Goetheanum in Dornach te gast geweest, voor zo'n Internationale Tagung rond de mysteriedrama's. Voor meer informatie, klik hier.