Rudolf Steiner 

Ruim 100 jaar geleden heeft Rudolf Steiner in zijn boeken en vele voordrachten de mensheid een blik gegeven in de ontwikkeling van de mensheid in haar samenhang met de aarde en de kosmos.
Tot zijn werken behoren de vier mysteriedrama's die – als toneelkunst van de toekomst – op kunstzinnige wijze de inhouden van de antroposofie in woord en beeld zodanig laten klinken dat het publiek ze kan beleven.
De handeling van de conversatiedrama's voltrekt zich in 24 uur; gemiddeld duurt een opvoering zes uur. Daarin kunnen we de ontwikkelingsweg van een groep mensen volgen die door het karma met elkaar verbonden zijn.
Het bijzondere van de drama's is dat Rudolf Steiner ons de onzichtbare, geestelijke wereld toont als een realiteit. Aan het woord komen en in beeld gebracht worden zielekrachten, de tegenkrachten Lucifer en Ahriman, de geest van de elementen, de Wachter aan de drempel, de dubbelganger, de geest van Johannes' jeugd.
In beeld en taal wordt zelfs de wereldmiddernacht weergegeven, waarin ‘afspraken' worden gemaakt die in de toekomst naar hun verwezenlijking op aarde zullen streven. Zulke beelden zijn nooit eerder getoond, hierin zijn de mysteriedrama's van Rudolf Steiner uniek.