Citaat Rudolf Steiner 

Citaat Rudolf Steiner (in 1911) over de spelers van de Mysteriedrama's

“Daarom is het ons van zo'n buitengewoon belang, dat ook de innerlijke dramatische vormgeving slechts in handen van spelers ligt, die naar geestelijk inzicht streven; want ik zou graag - niet uit persoonlijke voorkeur, maar omdat ik moet - geen enkel woord in onze dramatische handelingen op het toneel gesproken willen laten worden door een andersgezinde, zelfs als dit woord met de hoogste kunstzinnige volmaaktheid en met het uiterste kunstzinnige raffinement van de tegenwoordige taalkundige toneeltechniek gesproken zou worden. Want iets anders wordt gewild dan deze uiterlijke toneeltechniek. Dat wat tegenwoordig kunst genoemd wordt, wordt door ons niet gewild; gewild echter wordt dat in iedere ziel die daarboven staat en meewerkt, het hart vanuit spirituele warmte spreekt, dat zo'n adem door de gehele meer of minder goede voorstelling gaat, dat we geesteswarmte als kunst, kunst als geesteswarmte beleven.”

“Ons beroep is het niet om te concurreren met uiterlijke toneelhandelingen. We denken er helemaal niet aan op enigerlei wijze iets dergelijks te doen, en alleen al de vergelijking met uiterlijke andere toneelverwachtingen is een vergissing. Een kunstoordeel mag, met betrekking tot dat wat tegenwoordig in uiterlijke toneelvoorstellingen gevraagd wordt, zeggen wat het wil, het is een dilettantisme met betrekking tot dat, wat geesteswetenschap werkelijk wil, willen moet, ook met betrekking tot de kunst.”

Rudolf Steiner in ”Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen”, GA 129 - München van 18 tot 28 augustus 1911.In samenhang met het tweede Mysteriedrama “De Beproeving van de Ziel”.