Privacyverklaring 

Het Drempeltheater is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor geïnteresseerden in de mysteriedrama's. Via onze website geven wij informatie aan vrienden en overige belangstellenden. Een aantal keren per jaar informeren wij onze vrienden met een nieuwsbrief per e-mail. Wij verwerken hiervoor de privégegevens zoals naam, adres, woonplaats en emailadres, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er goed wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving en beperken het gebruik ervan alleen voor doeleinden waarvoor ze worden gegeven, namelijk het informeren van onze vrienden over onze activiteiten.