Publicaties 

Op deze pagina vindt u een aantal publicaties in relatie tot de Mysteriedrama's

Drempeltjes

Drempeltjes zijn eenvoudige uitgaven van het Drempeltheater met achtergrondinformatie over de Mysteriedrama's van Rudolf Steiner.

Verschenen zijn:

In voorbereiding zijn: Deel 3 en 4 respectievelijk het eerste en tweede Mysteriedrama.

De prijs van een Drempeltje is € 4,50.

Verzendkosten zijn: per exemplaar € 1,50, per 2 exemplaren € 2,00 en per 3 exemplaren € 2,50. Bij meer exemplaren wordt de verzending voordeliger. Hierover graag even contact opnemen met het secretariaat per e-mail:

Drempeltjes zijn te bestellen door overmaking van het totaalbedrag inclusief de verzendkosten naar rekeningnummer NL33 TRIO 0784 9539 02 van het Drempeltheater in De Lier onder vermelding van de nummers van de Drempeltjes en uw adresgegevens. De bestelling zal dan binnen drie dagen worden opgestuurd.

Mailen naar kan natuurlijk ook.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!