Doelstelling 

Het doel van het Drempeltheater is om karma en reïncarnatie zoals deze in de vier Mysteriedrama's van Rudolf Steiner zichtbaar worden, op een waarachtige wijze d.m.v. de kracht van het woord (klank) op dramatische wijze voor een algemeen publiek uit te beelden en beleefbaar te maken.

Gezocht wordt niet naar een naturalistische weergave van de werkelijkheid, maar naar een kunstzinnige vorm waarbij de spirituele werkelijkheid van de gebeurtenissen en de mensen tot een bewustwordingsproces bij de toeschouwers kan worden.