Bestuur en ANBI-status 

Bestuur

Het bestuur is momenteel gevormd uit de volgende personen:

ANBI-status

Verslaglegging

jaarverslag 2014-2015.pdf

financieel verslag 2014 21082015.pdf

financieel verslag 2014 21082015. balans.pdf

Privacyverklaring Drempeltheater

Het Drempeltheater is een onafhankelijke Stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor geïnteresseerden in de Mysteriedrama's. Via onze website geven wij informatie aan Vrienden en overige belangstellenden. Een aantal keren per jaar informeren wij onze Vrienden middels een Nieuwsbrief per e-mail. Wij verwerken hiervoor de privégegevens zoals naam, adres, woonplaats en emailadres, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving en beperken het gebruik ervan alleen voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk het informeren aan onze Vrienden over onze uitvoeringen enz.

Het bestuur.