Bestellen van het jubileum-boek 

Het boek is te bestellen via ons email adres:

onder vermelding van uw naam en adres

en door overmaking van € 28,- (€ 25,- voor het boek + € 3,- verzendkosten)

op rekeningnummer NL33 TRIO 0784 9539 02 van het Drempeltheater, Plaats: De Lier.