Actueel 

Opvoering van het Derde Mysteriedrama
'De wachter aan de drempel': zondag 19 september 2021
in het Helicongebouw in Zeist.
Aanvang: 10 uur (inloop 9.30 uur)
Einde: 17.30 uur

Foto: het eerste tafereel van het Derde Mysteriedrama

NB. In verband met de coronamaatregelen spelen we in de grote zaal van het Helicongebouw in Zeist. Hierdoor is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Als u deze opvoering wilt bijwonen, stuur dan een email naar info@drempeltheater.nl en wij laten u weten of u tot de 'gelukkigen' behoort. De toegangsprijs is € 30,- (voor studenten van Vrijeschool PABO / Helicon en mensen met een kleine beurs zijn reducties mogelijk) kan worden overgemaakt als u onze bevestiging heeft ontvangen.


Opvoering van het vierde Mysteriedrama van Rudolf Steiner
Het ontwaken van de zielen
in Theater Zuidplein te Rotterdam op zondag 13 februari 2022

Nadere informaie volgt nog!


Het boek ‘Hoe karma werkt' is bewerkt en aangevuld met nieuwe kleurenfoto's voor een tweede, vernieuwde druk.

In dit boek beschrijven we de achtergronden van de Mysteriedrama's vanuit de opvoeringen zoals die door het Drempeltheater worden neergezet. In de tweede druk zijn de foto's van het derde drama geheel vernieuwd en komen de huidige spelers aan het woord over hun ervaring met de drama's en wat hun deelname betekent voor hun dagelijks leven. Daardoor wordt het een bijna onmisbaar boek voor allen, zeker ook voor de toeschouwers (!), die bij de drama's betrokken zijn.

De productie van de tweede druk is op € 15.000,- begroot. Dit bedrag kan het Drempeltheater niet in zijn geheel opbrengen. Daarom vragen we uw steun! Hoe kunt u helpen om de realisatie van het boek mogelijk te maken? Er zijn drie opties:
a. U tekent nu al in op het boek en ontvangt het na verschijning. Daartoe bieden wij u een gereduceerde voorintekenprijs van € 25,- (De verkoopprijs bedraagt na verschijning € 30,-).
b. U schenkt ons een bedrag naar keuze ten behoeve van de productiekosten.
c. U verschaft ons een renteloze lening. Deze zal in 2022 worden terugbetaald.
Als u ons op één van deze manieren wilt ondersteunen, vragen we u ons per email: info@drempeltheater.nl te laten weten welke keuze u maakt. We zijn u bij voorbaat zeer dankbaar!