Actueel 

Opvoering van het Derde Mysteriedrama
'De wachter aan de drempel': zondag 19 september 2021
in het Helicon Gebouw in Zeist. Try-out op zaterdag 18 september.

Foto: het eerste tafereel van het Derde Mysteriedrama

NB. In verband met de coronamaatregelen spelen we in de grote zaal van het Helicon Gebouw in Zeist. Hierdoor is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Als u deze opvoering wilt bijwonen, stuur dan een email naar info@drempeltheater.nl en wij laten u weten of u tot de 'gelukkigen' behoort. De toegangsprijs is € 30,- (voor studenten van Vrijeschool PABO / Helicon en mensen met een kleine beurs zijn reducties mogelijk) kan worden overgemaakt als u onze bevestiging heeft ontvangen.


Opvoering van het vierde Mysteriedrama 'Het ontwaken van de zielen' zal in het nieuwe Theater Zuidplein plaatsvinden op zondag 13 februari 2022. Meer info volgt later.


Van bloemenwei tot buitentheater bij de Sophiahoeve

In een ingeving wist Cornelia Hendriks plotseling wat zij wilde met een groot grasveld in haar tuin. Daar heeft zij in korte tijd een ‘wilde' bloementuin geschapen met een keur aan inheemse en deels uitgestorven planten, als een soort tegenwicht tegen de gangbare land- en tuinbouw in het Westland. Veel natuurwezens lijken hun toevlucht te hebben genomen in Cornelia's tuin.

Het idee van de bloementuin ontwikkelde zich in enkele dagen verder tot het voornemen daar een buitentheater in te richten, waar af en toe zomerfestivalletjes zouden kunnen plaatsvinden.
Binnen drie weken was er door vlijtige handen een meer dan manshoog wilgenscherm gevlochten als toneel-achterwand; spelers kunnen daar ongezien hun moment van opkomen afwachten.

Op 1 september 2019 is het Openluchttheater Sophiahof feestelijk in gebruik genomen met een bijzondere spelersbijeenkomst: oud-spelers, spelers, bestuur, familieleden en enkele genodigden. Het buitentheatertje biedt zitplaatsen aan ongeveer 70 mensen.