Actueel 

Op 5 november 2022 zal het vierde Mysteriedrama van Rudolf Steiner: ‘Het ontwaken van de zielen‘ worden opgevoerd!

De opvoering vindt plaats in het Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam.

Nadere informatie volgt nog.

Foto: Egyptische tafereel vierde Mysteriedrama


Het Drempeltheater heeft het op zich genomen om het boek van Wilfried Hammacher ‘De wachter aan de drempel' in het Nederlands uit te geven. Het boek is uit het Duits vertaald door Tineke Croese en de uitgave is verzorgd door Nard Besseling. Het boek is te bestellen bij het Drempeltheater, info@drempeltheater.nl. Het boek telt 159 pagina's met veel Zwart/Wit foto's en heeft een handzaam formaat. De prijs is € 20,-

Het volgende deel 'Het ontwaken van de zielen' is in voorbereiding. De verwachte verschijning is voorjaar 2022.

Zie verder onder het tabblad 'Publicaties >>> Boeken'.


Het boek ‘Hoe karma werkt' is bewerkt en aangevuld met nieuwe kleurenfoto's voor een tweede, vernieuwde druk.

In dit boek beschrijven we de achtergronden van de Mysteriedrama's vanuit de opvoeringen zoals die door het Drempeltheater worden neergezet. In de tweede druk zijn de foto's van het derde drama geheel vernieuwd en komen de huidige spelers aan het woord over hun ervaring met de drama's en wat hun deelname betekent voor hun dagelijks leven. Daardoor wordt het een bijna onmisbaar boek voor allen, zeker ook voor de toeschouwers (!), die bij de drama's betrokken zijn.

De productie van de tweede druk is op € 15.000,- begroot. Dit bedrag kan het Drempeltheater niet in zijn geheel opbrengen. Daarom vragen we uw steun! Hoe kunt u helpen om de realisatie van het boek mogelijk te maken? Er zijn drie opties:
a. U tekent nu al in op het boek en ontvangt het na verschijning. Daartoe bieden wij u een gereduceerde voorintekenprijs van € 25,- (De verkoopprijs bedraagt na verschijning € 30,-).
b. U schenkt ons een bedrag naar keuze ten behoeve van de productiekosten.
c. U verschaft ons een renteloze lening. Deze zal in 2022 worden terugbetaald.
Als u ons op één van deze manieren wilt ondersteunen, vragen we u ons per email: info@drempeltheater.nl te laten weten welke keuze u maakt. We zijn u bij voorbaat zeer dankbaar!