Actueel 

Ahriman en Gilgamesh Conferentie 23 januari

De conferentie mag plaatsvinden! We zijn daar zeer verheugd over.

De dialoog met Frans Lutters over het spirituele levensbeschouwelijke mysterie van het Ahrimanische kwaad wordt levendig getoond door de Drempel mysteriegroep en wordt verrijkt door de muzikale begeleiding van Peter en Christine Visser op de piano en met de viool.
Na de pauze vertellen Manjo Joosten en Henk Mennes over de ontwikkelingsweg van Gilgamesh en Enkidu uit zeer oude voorchristelijke tijden. Met muziek impressies van Paul de Ridder en Jannemijn Visser.

Op zondag 23 januari 2022
Van 12.30 tot 17.00 uur
In het Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9
3034 PT Rotterdam

Bij aanmelding graag een mail sturen, zodat we uw mailadres hebben en
graag tevoren 30 euro overmaken aan:
Drempeltheater rekening: NL 33 TRIO 0784 9539 02

Het programma kunt u hieronder downloaden :
23-januari-programma-Drempeltheater.pdf


Om verschillende redenen is onlangs besloten de opvoering van het vierde Mysteriedrama: ‘Het ontwaken van de zielen‘ van Rudolf Steiner, nog niet op zondag 13 februari 2022 op te voeren zoals eerder aangekondigd, maar op een later tijdstip in 2022 (waarschijnlijk april of mei). Als de definitieve datum bekend is, laten we het weer weten.

Foto: Egyptische tafereel vierde Mysteriedrama


Het Drempeltheater heeft het op zich genomen om het boek van Wilfried Hammacher ‘De wachter aan de drempel' in het Nederlands uit te geven. Het boek is uit het Duits vertaald door Tineke Croese en de uitgave is verzorgd door Nard Besseling. Het boek is te bestellen bij het Drempeltheater, info@drempeltheater.nl. Het boek telt 159 pagina's met veel Zwart/Wit foto's en heeft een handzaam formaat. De prijs is € 20,-

Het volgende deel 'Het ontwaken van de zielen' is in voorbereiding. De verwachte verschijning is voorjaar 2022.

Zie verder onder het tabblad 'Publicaties >>> Boeken'.


Het boek ‘Hoe karma werkt' is bewerkt en aangevuld met nieuwe kleurenfoto's voor een tweede, vernieuwde druk.

In dit boek beschrijven we de achtergronden van de Mysteriedrama's vanuit de opvoeringen zoals die door het Drempeltheater worden neergezet. In de tweede druk zijn de foto's van het derde drama geheel vernieuwd en komen de huidige spelers aan het woord over hun ervaring met de drama's en wat hun deelname betekent voor hun dagelijks leven. Daardoor wordt het een bijna onmisbaar boek voor allen, zeker ook voor de toeschouwers (!), die bij de drama's betrokken zijn.

De productie van de tweede druk is op € 15.000,- begroot. Dit bedrag kan het Drempeltheater niet in zijn geheel opbrengen. Daarom vragen we uw steun! Hoe kunt u helpen om de realisatie van het boek mogelijk te maken? Er zijn drie opties:
a. U tekent nu al in op het boek en ontvangt het na verschijning. Daartoe bieden wij u een gereduceerde voorintekenprijs van € 25,- (De verkoopprijs bedraagt na verschijning € 30,-).
b. U schenkt ons een bedrag naar keuze ten behoeve van de productiekosten.
c. U verschaft ons een renteloze lening. Deze zal in 2022 worden terugbetaald.
Als u ons op één van deze manieren wilt ondersteunen, vragen we u ons per email: info@drempeltheater.nl te laten weten welke keuze u maakt. We zijn u bij voorbaat zeer dankbaar!